Treść ogłoszenia:

dostawa warzyw mrożonych do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 38/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-09-21 godz: 11:39
Termin składania ofert: 2017-10-03 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-10-03 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz cenowy
  4. Protokół z otwarcia ofert
  5. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń