Treść ogłoszenia:

remont kanalizacji sanitarnej w kotłowni

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 41/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-10-06 godz: 10:35
Termin składania ofert: 2017-10-16 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-10-16 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń