Treść ogłoszenia:

dostawa pieca elektrycznego do wypalania ceramiki

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 43/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-10-19 godz: 10:22
Termin składania ofert: 2017-10-30 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-10-30 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert poprawione

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń