Treść ogłoszenia:

świadczenia usługi dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 100Mbit/100Mbit do siedziby SP ZOZ w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 02/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-01-04 godz: 11:19
Termin składania ofert: 2018-01-16 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-01-16 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń