Treść ogłoszenia:

grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: NR 231/2017/N/Jarosław Data ogłoszenia: 2018-01-08 godz: 12:23
Termin składania ofert: 2018-02-15 godz: 11:00 Termin otwarcia ofert: 2018-02-15 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Odpowiedeż na pytania
  4. Protokól z otwarcia ofert
  5. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Uwagi dodatkowe
Miejsce składania ofert SUPRA BROKERS 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Wróć do listy ogłoszeń