Treść ogłoszenia:

dostawa warzyw do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 03/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-01-09 godz: 14:13
Termin składania ofert: 2018-01-23 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-01-23 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń