Treść ogłoszenia:

dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 04/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-02-20 godz: 14:02
Termin składania ofert: 2018-03-01 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-03-01 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz cenowy
  4. Protokół z otwarcia ofert
  5. Zawiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń