Treść ogłoszenia:

świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z usługą ISDN 30 B+ D oraz świadczenie usług internetu w technologii DSL

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 05/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-02-21 godz: 13:36
Termin składania ofert: 2018-03-06 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-03-06 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń