Treść ogłoszenia:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 06/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-02-23 godz: 12:21
Termin składania ofert: 2018-03-09 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-03-09 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz cenowy

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania 1

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń