Treść ogłoszenia:

realizację na rzecz Zamawiającego usługi dostosowania istniejącego w Szpitalu systemu ochrony danych osobowych do RODO

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 11/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-03-14 godz: 11:48
Termin składania ofert: 2018-03-22 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-03-22 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń