Treść ogłoszenia:

Modernizacja Budynku Nr 4 - adaptacja pomieszczeń po Aptece Szpitalnej pod potrzeby Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 09/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-03-14 godz: 13:29
Termin składania ofert: 2018-03-29 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-03-29 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Przedmiar robót
  4. STWiORB
  5. Odpowiedeź na pytania
  6. Protokół z otwarcia ofert
  7. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń