Treść ogłoszenia:

dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do analizatora jonoselektywnego EASY LYTE (firmy Medica) wraz z serwisem analizatora

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 10/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-03-15 godz: 13:54
Termin składania ofert: 2018-03-27 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-03-27 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń