Treść ogłoszenia:

dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 12/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-03-26 godz: 13:37
Termin składania ofert: 2018-04-10 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-04-10 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz cenowy - poprawiony
  4. Protokół z otwarcia ofert

Wróć do listy ogłoszeń