Treść ogłoszenia:

Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej - wykonanie studni zastępczych S-1A i S-2A na terenie SP ZOZ w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 14/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-04-16 godz: 10:23
Termin składania ofert: 2018-05-08 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-05-08 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłooszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Odpowiedź na pytania
  5. Protokół z otwarcia ofert
  6. Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń