Treść ogłoszenia:

Nadzór inwestorski na zadaniu pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej - wykonanie studni zastępczych S-1A i S-2A na terenie SP ZOZ w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 15/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-04-16 godz: 11:13
Termin składania ofert: 2018-04-27 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-04-27 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń