Treść ogłoszenia:

dostawa środków dezynfekcyjnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 17/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-05-09 godz: 11:16
Termin składania ofert: 2018-05-21 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-05-21 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Formularz Cenowy
  4. Formularz Cenowy poprawiony
  5. Odpowiedż na pytania
  6. Protokół z otwarcia ofert
  7. Zawiadomienie o wyborze

Wróć do listy ogłoszeń