Treść ogłoszenia:

dostawa leku Rispolet Consta

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 18/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-05-11 godz: 12:08
Termin składania ofert: 2018-05-23 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-05-23 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń