Treść ogłoszenia:

opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pomieszczeń w Budynku Nr 8

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 19/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-05-23 godz: 12:30
Termin składania ofert: 2018-06-05 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-06-05 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytania

Zdjęcie

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Powiadomienie o wyborze 1

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń