Treść ogłoszenia:

„Malowanie Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SP ZOZ w Jarosławiu."

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 21/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-05-29 godz: 13:37
Termin składania ofert: 2018-06-07 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-06-07 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiar robót

STWiOR

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń