Treść ogłoszenia:

odbiór, transport i utylizację odpadów innych niż komunalne.

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 22/zp/2018 Data ogłoszenia: 2018-06-08 godz: 14:10
Termin składania ofert: 2018-06-19 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-06-19 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Poprawiony Formularz Cenowy Zad. nr 2

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń