Treść ogłoszenia:

dostawa butów roboczych dla pracowników szpitala

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 23/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-06-12 godz: 10:08
Termin składania ofert: 2018-06-21 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-06-21 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń