Treść ogłoszenia:

czyszczenie i okresową kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych w obiektach SP ZOZ w Jarosławiu ul. Kościuszki 18

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 25/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-06-14 godz: 09:40
Termin składania ofert: 2018-06-25 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-06-25 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń