Treść ogłoszenia:

dostawa atrykułów spożywczych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 26/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-06-18 godz: 12:21
Termin składania ofert: 2018-06-28 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-06-28 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Cenowy

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń