Treść ogłoszenia:

dostawa środków opatrunkowych i pieluchomajtek

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 24/ZP/2014 Data ogłoszenia: 2018-06-27 godz: 11:08
Termin składania ofert: 2018-07-12 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-07-12 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert - poprawione

Formularz Cenowy poprawiony

Odpowiedż na pytania

Zmiana terminu składania ofert na 12.07.2018r. godz 12:00

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe Zmiana terminu składania ofert na 12.07.2018r. 12:00

Wróć do listy ogłoszeń