Treść ogłoszenia:

dostawa ryb i przetworów rybnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 29/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-07-13 godz: 13:36
Termin składania ofert: 2018-07-24 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-07-24 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Cenowy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń