Treść ogłoszenia:

Dostawa jaj do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 30/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-07-16 godz: 12:39
Termin składania ofert: 2018-07-26 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-07-26 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoswzenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoswzenia

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń