Treść ogłoszenia:

malowanie pomieszczeń Kuchni Głównej w Budynku Nr 5 SP ZOZ w Jarosławiu.

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 31/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-07-24 godz: 09:31
Termin składania ofert: 2018-08-01 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-08-01 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Specyfikacja Techniczna

Przedmiar reobót

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń