Treść ogłoszenia:

Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 -adaptacja części pomieszczeń parteru na Poradnię Neurologiczną WPZP

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 32/2018 Data ogłoszenia: 2018-07-30 godz: 13:51
Termin składania ofert: 2018-08-16 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-08-16 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Projekt
  4. Przedmiar
  5. STWiOR
  6. Protokół z otwarcia ofert
  7. Zawiadomienie o9 wyborze

Wróć do listy ogłoszeń