Treść ogłoszenia:

dostawa jabłek i pieczarek do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 35/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-09-18 godz: 09:59
Termin składania ofert: 2018-09-27 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-09-27 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń