Treść ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w budynku hydroforni SP ZOZ w Jarosławiu”

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 36/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-09-19 godz: 12:44
Termin składania ofert: 2018-10-04 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-10-04 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Program funkcjonalno-użytkowy

Dokumenty do PFU

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania 2

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń