Treść ogłoszenia:

dostawa warzyw mrożonych do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 34/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-09-20 godz: 09:45
Termin składania ofert: 2018-10-02 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-10-02 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz cenowy

Protokół z otwarcia ofert

Powisdomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń