Treść ogłoszenia:

świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów SP ZOZ w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 38/ZP/218 Data ogłoszenia: 2018-10-03 godz: 13:35
Termin składania ofert: 2018-10-15 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-10-15 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Odpowiedź na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zmiana terminu składania ofert na 17.10.2018r.

Wróć do listy ogłoszeń