Treść ogłoszenia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w budynku hydroforni SP ZOZ w Jarosławiu”

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 41/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-10-09 godz: 10:36
Termin składania ofert: 2018-10-18 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-10-18 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń