Treść ogłoszenia:

dostawa aparatu do laseroterapii wraz z sondą punktową i aplikatorem skanującym

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 42/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-10-09 godz: 13:44
Termin składania ofert: 2018-10-19 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-10-19 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń