Treść ogłoszenia:

Dostawa wanien do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 43/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-10-09 godz: 13:47
Termin składania ofert: 2018-10-19 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-10-19 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania 1

Protokół z otwarcia ofert

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń