Treść ogłoszenia:

Wymiana pokrycia dachu na wiacie magazynowej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 44/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-10-11 godz: 14:36
Termin składania ofert: 2018-10-30 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-10-30 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

STWiOR

Przedmiar robót

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń