Treść ogłoszenia:

dostawa odczynników do oznaczeń hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego i mieszadła hematologicznego

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 45/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-11-15 godz: 11:53
Termin składania ofert: 2018-11-27 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-11-27 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedź na pytania

Projekt Umowy powierzenia danych osobowych

Odpowiedź na pytania 1

Formularz nr 4 Formularz Cenowy poprawiony

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń