Treść ogłoszenia:

bankowa obsługa budżetu SP ZOZ w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 46/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-11-19 godz: 10:17
Termin składania ofert: 2018-11-28 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-11-28 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytania

Załączniki

Powiadomienie o wyborze oferty

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń