Treść ogłoszenia:

dostawę: dostawa samochodu osobowego dla SP ZOZ Jarosław

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 48/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-11-30 godz: 13:12
Termin składania ofert: 2018-12-07 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-12-07 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń