Treść ogłoszenia:

wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 49/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-12-07 godz: 09:02
Termin składania ofert: 2018-12-18 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-12-18 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń