Treść ogłoszenia:

dostawa leku Xeplion

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 51/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-12-12 godz: 10:30
Termin składania ofert: 2018-12-21 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-12-21 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół mz otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń