Treść ogłoszenia:

Modernizacja Budynku nr 5 - I etap

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 52/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-12-24 godz: 11:38
Termin składania ofert: 2019-01-09 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-01-09 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumenty

Projekt

Odpowiedź na pytania

Przedmiar robót poprawiony

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń