Treść ogłoszenia:

dostawa ziemniaków do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 53/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2018-12-31 godz: 11:33
Termin składania ofert: 2019-01-10 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-01-10 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz Cenowy

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń