Treść ogłoszenia:

Dostawa laptopa, projektora multimedialnego, ekranu do prezentacji i głośników multimedialnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 01/ZP/2018 Data ogłoszenia: 2019-01-03 godz: 08:45
Termin składania ofert: 2019-01-15 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-01-15 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy poprawiony

Odpowiedź na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń