Treść ogłoszenia:

dostawa wanny do masażu podwodnego

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 03/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-01-04 godz: 13:00
Termin składania ofert: 2019-01-16 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-01-16 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń