Treść ogłoszenia:

dostawa warzyw do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 02/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-01-07 godz: 13:10
Termin składania ofert: 2019-01-17 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-01-17 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń