Treść ogłoszenia:

świadczenie usługi dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 100Mbit/100Mbit do siedziby SP ZOZ w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 05/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-01-10 godz: 10:34
Termin składania ofert: 2019-01-22 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-01-22 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń