Treść ogłoszenia:

dostawa środków czystości: drobnego sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp. dla potrzeb Szpitala

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 04/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-01-11 godz: 09:32
Termin składania ofert: 2019-01-21 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-01-21 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Cenowy Zad. nr 1

Formularz Cenowy Zad. nr 2

Formularz Cenowy Zad. nr 2 - poprawiony

Odpowiedź na pytania

Formularz Ofertowy poprawiony

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń