Treść ogłoszenia:

dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 09/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-02-14 godz: 11:37
Termin składania ofert: 2019-02-26 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-02-26 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Cenowy

Odpowiedż na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń