Treść ogłoszenia:

świadczenie usług telekomunikacyjnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 10/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-02-18 godz: 12:07
Termin składania ofert: 2019-03-05 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-03-05 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń